Sponsored link
Behov for oversettelse? Vi kan språk!
Rimelig oversettelse til og fra 175+ språk. Raskt og nøyaktig. Få gratis prisoverslag nå!

     

OVERSETTELSESTJENESTER

 

TEKNISK OVERSETTER

 

KONTAKT

 

 

Norsk-engelsk oversetter og translatør

Norsk-engelsk oversetter- og translatørtjeneste. Powered by N.S.S.

 

     

JURIDISK OVERSETTER

 

AUTORISERT TRANSLATØR

 

INNHENTE TILBUD?

 

 

 

Spesialister på oversettelse av juridiske tekster

 

 

Fagområder innen juridisk oversettelse

 

Typer rettslige dokumenter

 

 

Skriftlig juridisk oversettelse av høy kvalitet

 

Norsk-engelsk juridisk oversetter og translatør

 

Engelsk oversettelse av alle slags lovtekster

Profesjonelle rettslige oversettelser norsk-engelsk

 

Legalisering av oversettelser?

 

Engelsk oversettelse av juridisk dokumentasjon

 

 

Oversette juss fra norsk til engelsk

 

Oversette rettslige kjennelser eller beslutninger?

 

Dyktige oversettere og translatører, bl.a. statsautoriserte

Oversette arbeidsavtaler, leiekontrakter?

 

Kompetente oversettere med kjennskap til juridisk terminologi

 

Oversettelse av norske rettsdokumenter til engelsk

 

 

Agder lagmannsrett

De forente nasjoner

DLA Piper

DNB

Deloitte

KPMG

Borgarting lagmannsrett

Morgan

Stanley

 

 

Oversette juridiske dokumenter til engelsk?

 

Kvalitetssikrede rettsoversettelser til engelsk

 

Juridiske translatører og oversettere norsk-engelsk

Autoriserte engelske translatører og oversettere

 

Hjelp med apostillering, notarisering (Oslo tingrett) og legalisering av oversettelser

 

Legalisering av oversettelser i samarbeid med Fylkesmannens kontor, UD og Notarius publicus

 

 

Juridiske oversettelser fra norsk til engelsk

 

Norwegian-English legal translators

 

Oversette kontrakter og avtaler

Oversettelse av lovtekster for offentlig og privat sektor

 

Oversette rettsavgjørelser, domsavsigelser?

 

Juridiske oversettere med fagekspertise og erfaring

 

 

Juridisk oversettelse fra dansk til engelsk

 

Juridisk oversettelse fra svensk til engelsk

 

Sertifisert kontraktoversettelse

Bekreftede oversettelser norsk-engelsk

 

Fremskaffelse av stempel fra Notarius publicus

 

Oversette jus fra norsk til engelsk?

 

 

Offentlig godkjent oversettelse til engelsk

 

Flerspråklig juridisk oversettelse?

 

Oversette rettslig dom til engelsk?

Notarialbekreftelse av oversettelser

 

Oversette dommer fra norsk til engelsk?

 

Oversette juridisk dokumentasjon?

 

 

Oversette domsavsigelser til engelsk?

 

Profesjonell juridisk oversettelse fra norsk til engelsk

 

Streng taushetsplikt

Oversette rettsdokumentasjon til engelsk

 

INNHENT TILBUD

 

KONTAKT OSS?

 

 

Norskengelskoversetter.net er en Oslo-basert oversettingstjeneste levert av NSS. Org.nr. 982 053 161 MVA

 

 

Norskengelskoversetter.net – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – M: + 47 93 888 007 – E: info@engelskoversetter.netN: 982 053 161 MVA

 

 

Copyright ® 2020 by NSS: Din leverandør av engelsk kvalitetsoversettelse i Oslo. All rights reserved.