Sponsored link
Behov for oversettelse? Vi kan språk!
Rimelig oversettelse til og fra 175+ språk. Raskt og nøyaktig. Få gratis prisoverslag nå!

 

OVERSETTELSESTJENESTER

 

TEKNISK OVERSETTER

 

KONTAKT

 

 

Norsk-engelsk oversetter og translatør

Norsk-engelsk oversetter- og translatørtjeneste. Powered by N.S.S.

 

 

JURIDISK OVERSETTER

 

AUTORISERT TRANSLATØR

 

INNHENTE TILBUD?

 

 

Fagområder innen juridisk oversettelse

 

INNHENTE TILBUD?

 

KONTAKT OSS?

 

 

Skriftlig juridisk oversettelse av høy kvalitet

 

Typer rettslige dokumenter

 

Profesjonelle rettslige oversettelser norsk-engelsk

Norsk-engelsk oversettelse av generell juss

 

Norsk-engelsk oversetting innen offentlig rett

 

Skadeoppgjør

 

 

Oversette juridiske faguttrykk

 

Oversettelser innen forbrukerrett

 

Oversette tvisteløsninger, rettstvister

Oversette forliksklager?

 

Nasjonal og internasjonal trygderett

 

Oversette forsikringsjus, forsikringsrett

 

 

Agder lagmannsrett

Sametinget

If skadeforsikring

NorJus

Deloitte

Finansklage-nemnda

Advokat-firmaet Thommessen

UNDP

 

 

Oversette forvaltningsrett til engelsk?

 

Kvalitetssikrede rettsoversettelser innen sivilprosess

 

Oversette privatjuss

Opphavsrett, åndsrett

 

Oversettelser innen arbeidsrett

 

Konkursrett, gjeldsforhandling, inkassosaker

 

 

Oversettelser innen skatterett

 

Opprettelse av testamenter, uskiftespørsmål, skifte av dødsbo

 

Oversette kontrakter og avtaler

Oversettelser innen transportrett

 

Oversette selskapsrett

 

Juridiske oversettere med fagekspertise og erfaring

 

 

Oversette erstatningsrett, skadeerstatningssaker

 

Oversettelser innen arverett

 

Naborett, borettslagssaker, boligrett

Etablering av stiftelser

 

Foreningsrett

 

Oversettelser innen barnevern og barnevernssaker, barnevernsrett

 

 

Utlendingsrett

 

Oversette sjørett

 

Verdipapirrett

Privat eiendomsrett, fast eiendoms rettsforhold

 

Oversettelser innen arbeidsrett til engelsk

 

Oversettelser innen familierett, barnerett

 

 

Oversette domsavsigelser til engelsk?

 

Næringsjus, fiskerirett, sjørett, konkurranserett

 

Avtalerett, kontraktsrett

Oversettelser innen helse- og sosialrett

 

INNHENT TILBUD

 

KONTAKT OSS?

 

 

Norskengelskoversetter.net er en Oslo-basert oversettingstjeneste levert av NSS. Org.nr. 982 053 161 MVA

 

 

Norskengelskoversetter.net – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – M: + 47 93 888 007 – E: info@engelskoversetter.netN: 982 053 161 MVA

 

 

Copyright ® 2020 by NSS: Din leverandør av engelsk kvalitetsoversettelse i Oslo. All rights reserved.